Przygotowanie do egzaminów

Przygotowuję do następujących egzaminów:

 1. Sprawdzianu szóstoklasisty
 2. Egzaminu gimnazjalnego
 3. Egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 4. Egzaminu na studiach
 5. Egzaminów poprawkowych na każdym poziomie nauczania
Posiadam arkusze, testy, zadania pomocne w przygotowaniu do wyżej wymienionych egzaminów.

Tu możesz ściągnąć arkusze egzaminacyjne z roku 2011/2012:

 • Sprawdzian szóstoklasisty
 • Egzamin gimnazjalny
 • Egzamin maturalny poziom podstawowy
 • Egzamin maturalny poziom rozszerzony

 • Więcej arkuszy z zeszłych egzaminów można ściągnąć ze strony: www.cke.edu.pl

  Forma, terminy i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie.
  Cena jak za lekcje z danego poziomu nauczania.

  Obejrzyj CENNIK.

  Oferta edukacyjna
  O firmie
  Kontakt
  Aneta Żyła

  602 348 693