Oferta

Oferowane przez mnie usługi są kierowane do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych (szkoły, gminy).

Zajęcia korepetycyjne będą przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na każdym poziomie zaawansowania od szkoły podstawowej aż po studia.

Zajęcia te będą prowadzone indywidualnie lub w grupach w zależności od preferencji klientów.

Lekcje przeprowadzane będą pod indywidualne potrzeby każdego ucznia zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami rodziców oraz samych uczniów.

Na lekcjach możemy utrwalać bieżący materiał, przygotowywać się do kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnej, odrabiać prace domowe, nadrabiać zaległości z lat poprzednich, przygotowywać się do konkursów matematycznych, do kolokwiów, egzaminów, egzaminów poprawkowych itd.

Program zajęć dla szkół obejmuje taką działalność jak nauczanie matematyki na zajęciach wyrównawczych, kółkach matematycznych oraz w czasie wakacji, ferii nauczanie matematyki z elementami zabawy na półkoloniach przedmiotowych.

Jeśli chodzi o formę zajęć, to proponuję tradycyjne nauczanie matematyki – korepetycje z dojazdem do ucznia oraz nowoczesne metody nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznych m.in. komputerowych programów edukacyjnych, uruchamianych na posiadanym przeze mnie Tablecie, a w przypadku szkół i zajęć grupowych, programy dodatkowo będą wyświetlane za pomocą rzutnika.

Na poziomie szkoły podstawowej pomagam również w nauce takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, informatyka.

Usługi świadczone przeze mnie głównie będą przeprowadzane u klienta w jego domu, w nielicznych przypadkach w lokalu korepetytora.

Zapraszam do szczegółowego zapoznania z ofertą:

 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia
 • Studia
 • Przygotowanie do egzaminów
 • Korepetycje online
 • Rozwiązywanie zadań
 • Oferta edukacyjna
  O firmie
  Kontakt
  Aneta Żyła

  602 348 693